6 نقشه از تهران در عهد قاجار !


6 نقشه از تهران در عهد قاجار

 

شش نقشه از طهران و حومه در عهد قاجار را می توانید در ادامه مطلب ببینید !

قدیمی ترین نقشه طهران، دوران فتحعلی شاه قاجار (1826 میلادی)


 
آفریننده: ناسکوف، افسر ارتش روسیه. تاریخ خلق نقشه: 182میلادی

 


ادامه مطلب
سرنوشت دختران محمدرضا پهلوی
به ادامه مطلب بروید....
 

ادامه مطلب
گوشه‌ای از فساد اشرف پهلوی خواهر شاه + اسناد و عکس
به ادامه مطلب بروید...
 

ادامه مطلب
وصیت نامه کوروش کبیر
به ادامه مطلب بروید....
 

ادامه مطلب